NATTKONSERT

Image

museumsnatt

Nattkonsert – fredag 8. november 2013 – kl. 22.30.
Arkeologisk Museum, Stavanger

MUSIKERE:
Gaute Vikdal – bronse lur, Jens Christian Kloster – bronse lur, Ivar Atle Fjordheim – slagverk.
MUSIKK:
Mogens Andresen – Lad lurene klinge.
Gaute Vikdal – Radius 3.
Bjørn Andor Drage – Hårbardskvad.
PROGRAM:
Program nattkonsert