KLANG AV OLDTID

klang-av-oldtid1.jpg

3000 år gamle bronselurar
– 6 utekonserter!

Gaute Vikdal: «Radius»
Mogens Andresen : «Lad Lurene Klinge»
Ragnar Bjerkreim: «Lurleik 1» og «Lurleik 2»
Bjørn Andor Drage: «Hårbardskvad»
Håkon Berge: «Håvamål-vers»
Bjørn Andor Drage: «Langnes»
Ragnar Bjerkreim: «Lurklang»

Lørdag 14.9, kl. 15.00: Prestevågskogen, Vikevåg, Rennesøy.
Søndag 15.9, kl. 19.00: Amfiet, Suldal kulturhus.
Mandag 16.9, kl. 19.00: Musikkpaviljongen, Sauda.
Tirsdag 17.9, kl. 19.30: Eventyrskogen i Årdal, Hjelmeland.
Onsdag 18.9, kl. 19.30: Erås museum, Fogn, Finnøy.
Torsdag 19.9, kl. 20.00: Landa park, Forsand.